Parteneriate strategice - PROIECTE EUROPENE ARAD

Go to content

Main menu:

Parteneriate strategice

Proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizațională.


Pentru:
+ dezvoltarea de abordări noi și inovative pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale, de formare și pentru lucrul de tineret a actorilor implicați
+ asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare
+ crearea de legături între educația formală, învațarea nonformală și informală, formarea profesională, lucrul de tineret și conectarea lor cu piața muncii prin dezvoltarea de competențe și calificări
+ promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale
+ dezvoltarea capacității organizaționale
+ promovarea egalității și includerii în educație, formare și tineret pentru a preveni abandonul școlar și pentru a stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate
+ stimularea culturii antreprenoriale (inclusiv antreprenoriatul social) pentru a dezvolta cetățenia activă și angajabilitatea
+ creșterea participării la învățare și angajabilitate prin consiliere de carieră și servicii de suport

Pentru cine sunt parteneriatele strategice?
Pentru organizații foarte variate precum instituții de învățământ superior, școli, ONGuri, centre educaționale, instituții publice, parteneri sociali, instituții de cercetare, furnizori de formare, biblioteci, muzee, centre de consiliere sau recunoaștere a competențelor etc.

Un parteneriat trebuie să implice cel puțin trei organizații din trei țări diferite cu excepția parteneriatelor dintre școli, dintre autorități școlare și din domeniul tineret unde pot fi minim două organizații din două țări diferite.

Back to content | Back to main menu